Μελέτη Κλιματισμού

  1. Αρχική
  2. Μελέτη Κλιματισμού

Στις 6 Μαϊου 1851, ο John Gorrie, παρέλαβε την πιστοποίηση για την πατέντα που είχε δημιουργήσει κάποια χρόνια πριν. Η μελέτη κλιματισμού που είχε πραγματοποιήσει οδήγησε στη δημιουργία μίας μηχανής που χρησιμοποιούσε πάγο, προκειμένου να διατηρείται η θερμοκρασία σώματος του ασθενούς σε ανεκτά επίπεδα. Η συμβολή του Carrier, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο ηλεκτρικό κλιματιστικό το 1902, στη διατήρηση της θερμοκρασίας και υγρασίας ενός χώρου σε αποδεκτά επίπεδα ήταν επίσης σημαντική.

Σήμερα, εξελιγμένα συστήματα κλιματισμού χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και ρύθμιση:

της θερμοκρασίας σε ένα χώρο, μέσω της αύξησης ή μείωσης της θερμοκρασίας

της καθαρότητας του αέρα σε ένα χώρο, μέσω του φιλτραρίσματός του

της σχετικής υγρασίας σε ένα χώρο, μέσω της χρήσης ύγρανσης ή αφύγρανσης

της κίνησης του αέρα σε ένα χώρο, ώστε να αποφεύγονται κρύα ρεύματα ή υψηλές ταχύτητες ρευμάτων

Η μελέτη κλιματισμού στοχεύει στη βέλτιστη σχεδίαση της εγκατάστασης κλιματισμού, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας, καθαρότητας και κυκλοφορίας του αέρα

Τα κλιματιστικά φορτία χρήζουν αναλυτικού υπολογισμού αφού δεν είναι συνάρτηση μόνο των τετραγωνικών ενός χώρου, αλλά πρέπει να υπολογίζονται με βάση τη χρήση του χώρου, τον προσανατολισμό του, τον αριθμό των ατόμων που θα φιλοξενήσει, των συσκευών- μηχανών, των φωτιστικών σημείων που θα χρησιμοποιούνται και άλλες παραμέτρους.

Οι μελέτες μας ακολουθούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από διεθνείς οργανισμούς όπως η CIBSE και η ASHRAE, και εξειδικεύονται από τις τεχνικές οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Στη BestService, μελετούμε και εγκαθιστούμε συστήματα κλιματισμού, που εξυπηρετούν από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο χώρο. Συγκεκριμένα, μελετούμε και εγκαθιστούμε:

συστήματα κεντρικού κλιματισμού- VRV, ψύκτες νερού (chillers)

Αντλίες θερμότητας, που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κλιματισμό ενός χώρου, αλλά και την παραγωγή ζεστού νερού

συστήματα χωριζόμενου τύπου- split units. Αυτός είναι ο τύπος κλιματιστικών, που έχουν τα περισσότερα σπίτια

Το BIM στη μελέτη κλιματισμού

Το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών μας πραγματοποιούνται σε υπολογιστικό περιβάλλον BIM (Building Information Modelling), ώστε:

να εκμεταλλευόμαστε την ισχύ των υπολογστικών συστημάτων στη διαστασιολόγηση της εγκατάστασης κλιματισμού

να γίνεται ευκολότερη η συνεργασία με μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων (πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες μηχανικούς) και τον πελάτη, μέσω της χρήσης του τρισιδιάστατου μοντέλου BIM

να αποφεύγονται κατασκευαστικά προβλήματα (clashes) και η επανάληψη της ίδιας εργασίας λόγω κακής συνεννόησης (rework)

Εξάγουμε από το υπολογιστικό μοντέλο BIM της μελέτης κλιματισμού:

τα σχέδια της μελέτης κλιματισμού

τις ποσότητες που αφορούν την υλοποίηση του έργου (αεραγωγούς, στόμια, εξωτερικά κλιματιστικά μηχανήματα, σωληνώσεις νερού, αριθμό και είδος εσωτερικών κλιματιστικών μηχανημάτων)

Στη Best Service εξυπηρετούμε τις ανάγκες κάθε κτιριακού χώρου από τη μελέτη κλιματισμού, και την κατασκευή της εγκατάστασης κλιματισμού μέχρι την προληπτική συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων, και την επισκευή τους.

Καλέστε μας σήμερα, να μιλήσουμε για τις ανάγκες του κτιρίου σας, και της εγκατάστασης κλιματισμού του.

ή καλέστε στο τηλέφωνο 210 201 8662

Εξυπηρετούμενοι χώροι

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Μενού