Μελέτη Υδραυλικής Εγκατάστασης

  1. Αρχική
  2. Μελέτη Υδραυλικής Εγκατάστασης

Η κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων παροχής πόσιμου νερού στις οικίες μας και η κατασκευή σύγχρονων αποχετευτικών συστημάτων ήταν σημαντικές κατακτήσεις, που μεταμόρφωσαν τον τρόπο ζωής μας και διαμόρφωσαν τις σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης.

Σήμερα, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις ταξινομούνται σε:

Υδραυλικές εγκαταστάσεις παροχής κρύου νερού- πόσιμου ή μη

Υδραυλικές εγκαταστάσεις συστήματος κλιματισμού (chilled water)

Υδραυλικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης

Υδραυλικές εγκαταστάσεις παροχής ζεστού νερού, για καθαριότητα

Υδραυλικές εγκαταστάσεις ψύξης- θέρμανσης κτιριακών χώρων (σωληνώσεις αντλιών θερμότητας, λεβήτων)

Η μελέτη της υδραυλικής εγκατάστασης ενός χώρου στοχεύει στη βέλτιστη σχεδίαση ικανοποίησης των αναγκών των ανθρώπων, με το βέλτιστο τεχνικοοικονομικά τρόπο.

Στη BestService, μελετούμε και εγκαθιστούμε υδραυλικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο οικιακό και επαγγελματικό χώρο. Η μελέτη της υδραυλικής εγκατάστασης αποσκοπεί:

στον καθορισμό των μηχανημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν (θερμοσίφωνες, boilers, εναλλάκτες θερμότητας).

στον καθορισμό των συσκευών, που θα χρησιμοποιηθούν (βρύσες, νιπτήρες, λεκάνες).

στη βελτιστοποίηση της ήδη υπάρχουσας υδραυλικής εγκατάστασης

Οι μελέτες μας ακολουθούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από διεθνείς οργανισμούς όπως η CIBSE και η ASHRAE, και τις τεχνικές οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

Το BIM στη μελέτη υδραυλικής εγκατάστασης

Το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών μας πραγματοποιούνται σε υπολογιστικό περιβάλλον BIM (Building Information Modelling), ώστε:

να εκμεταλλευόμαστε την ισχύ των υπολογστικών συστημάτων στη διαστασιολόγηση της εγκατάστασης

να γίνεται ευκολότερη η συνεργασία με μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων (πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες μηχανικούς) και τον πελάτη, μέσω της χρήσης του τρισιδιάστατου μοντέλου BIM

να αποφεύγονται κατασκευαστικά προβλήματα (clashes) και η επανάληψη της ίδιας εργασίας λόγω κακής συνεννόησης (rework)

Εξάγουμε από το υπολογιστικό μοντέλο BIM της μελέτης κλιματισμού:

τα σχέδια της μελέτης της υδραυλικής εγκατάστασης

τις ποσότητες που αφορούν την υλοποίηση του έργου (σωληνώσεις, boilers, θερμοσίφωνες, βρύσες, λεκάνες, μπανιέρες, νιπτήρες)

Στη Best Service εξυπηρετούμε τις ανάγκες κάθε κτιριακού χώρου από τη μελέτη- κατασκευή της υδραυλικής εγκατάστασης μέχρι την προληπτική συντήρηση και την επισκευή της.

Καλέστε μας σήμερα, να μιλήσουμε για τις ανάγκες του κτιρίου σας, και της υδραυλικής του εγκατάστασης.

ή καλέστε στο τηλέφωνο 210 201 8662

Εξυπηρετούμενοι χώροι

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Μενού