Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

  1. Αρχική
  2. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Η σημασία του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι σημαντικό εργαλείο στην ενεργειακή εκτίμηση και την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου.

Εκδίδεται μετά την ενεργειακή επιθεώρηση ενός χώρου και σκοπός του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, είναι να πληροφορήσει για την ετήσια κατανάλωση ενέργειας ενός οικιακού ή επαγγελματικού κτιριακού χώρου.

Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας εκφράζεται σε kWh/του επιθεωρούμενου κτιρίου, και επιμερίζεται ως προς:

  • την πηγή από την οποία προέρχεται (ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ορυκτά καύσιμα. ηλιακή ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- ΑΠΕ)
  • την τελική χρήση ενέργειας, για θέρμανση, ψύξη, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και φωτισμό
  • τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (kg/CO2) που σχετίζονται με την ετήσια χρήση του κτιρίου

Η κατανάλωση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας σχετίζεται με το κόστος λειτουργίας του κτιριακού χώρου. Ένα κτίριο υψηλότερης ενεργειακής κατηγορίας καταναλώνει λιγότερη ενέργεια κατά την ετήσια λειτουργία του.

Υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης- σε συντομογραφία ΠΕΑ είναι υποχρεωτική κατά:

  • Την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου
  • Την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου
  • Την πώληση κτιρίου ή μέρους κτιρίου
  • Τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή

Μάλιστα, είναι υποχρεωτική η αναφορά του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακής κλάσης) σε όλες τις διαφημίσεις κατά τη διαδικασία πώλησης ή εκμίσθωσης ενός ακινήτου.

Σε περίπτωση πώλησης ή εκμίσθωσης νέων κτιρίων, πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, είναι υποχρεωτική η εκτίμηση και γνωστοποίηση του δείκτη ενεργειακής απόδοσης, βάσει της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης προτείνει τρόπους βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου και επομένως, προτείνει τρόπους ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Στη Best Service, αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για όλες τις κατηγορίες κτιρίων, αλλά και την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας. Έτσι, εκτός της διαπίστωσης της ενεργειακής κατάστασης του χώρου σας, μπορούμε και να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία σε αυτόν.

Καλέστε μας σήμερα, για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου σας, αλλά και για να μιλήσουμε για τις δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης, και ανακαίνισης του κτιρίου σας.

ή καλέστε στο τηλέφωνο 210 201 8662

Εξυπηρετούμενοι χώροι

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Μενού