Μελέτη Εφαρμογής με BIM- Computer Room

Μελέτη εφαρμογής για ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση computer room, με τη χρήση BIM.

Μενού