Μελέτη Κλιματισμού με BIM- Βιοτεχνία ρούχων

Σκοπός μας ήταν να μελετήσουμε την εγκατάσταση κλιματισμού σε βιοτεχνία ρούχων στο Ηράκλειο Αττικής. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία BIM, απεικονίσαμε τους αεραγωγούς, τα μηχανήματα και τα υπόλοιπα στοιχεία της εγκατάστασης. Παράλληλα πραγματοποιήσαμε και συντονισμό (coordination) με τις υπόλοιπες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ηράκλειο Αττικής
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ΤΜ): 1300
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ 2015
Μενού