Το Πανελλαδικό Κέντρο Τεχνικής Κάλυψης -BestService- προσφέρει υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (buildingservices). Η προσπάθειά μας ξεκίνησε το 1983.

Το Κέντρο αποτελεί τη μετουσίωση προτροπής συνεργατών και πελατών μας, οι οποίοι επιζητούσαν μία αξιόπιστη ολοκληρωμένη ικανοποίηση των αναγκών τους. Η γνώμη του κοινού έχει πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα για εμάς, και είναι ο λόγος που γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.

Την προσπάθεια μας καθοδηγούν:

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Οι τεχνικοί και μηχανικοί μας εκπαιδεύονται συνεχώς, τα υλικά, ανταλλακτικά και εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι πάντα τα πιο ποιοτικά.

Η εξωστρέφεια. Πιστεύουμε ότι οι συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας βελτιώνουν όλους τους συμμετέχοντες. Επίσης, πιστεύουμε στη νέα γενιά της Ελλάδος και καλούμε νέους μηχανικούς (αρχιτέκτονες μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους) και τεχνικούς της χώρας μας να επικοινωνήσουν μαζί μας για να συνεργαστούμε στην υλοποίηση των τεχνικών τους σχεδίων.

Ο συγκερασμός της εμπειρίας των χρόνων λειτουργίας μας, με τις νέες αντιλήψεις και τάσεις στον τομέα των κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών.

Ειδικά για αρχιτέκτονες μηχανικούς και πολιτικούς μηχανικούς,παρέχουμε ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες στα κτίριά τους, και στη βάση της ψηφιακής κατασκευής (BIM).

Μενού