Κατασκευή Εγκατάστασης Κλιματισμού

  1. Αρχική
  2. Κατασκευή Εγκατάστασης Κλιματισμού
Η σημασία της κατασκευής της εγκατάστασης κλιματισμού

Ο κλιματισμός ενός κτιριακού χώρου επιτρέπει την άνετη διαβίωση των ανθρώπων στο χώρο.

Είναι σημαντικό, μετά τη μελέτη του κτιριακού χώρου και την επιλογή του κατάλληλου συστήματος κλιματισμού, να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του κλιματισμού, με το βέλτιστο τεχνικά τρόπο από πιστοποιημένους και αδειούχους ψυκτικούς σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες και κανονισμούς.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Στη Best Service παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα εργασιών που αφορούν στην κατασκευή εγκαταστάσεων κλιματισμού ψύξης και θέρμανσης που εξυπηρετούν από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο κτιριακό χώρο, οικιακό ή επαγγελματικό. Ενδεικτικά, πραγματοποιούμε:

εγκατάσταση εξωτερικών κλιματιστικών μηχανημάτων (κεντρικές κλιματιστικές μονάδες- ΚΚΜ/ AHU, VRV, αντλίες θερμότητας)

εγκατάσταση εσωτερικών κλιματιστικών μηχανημάτων: κασέτες ψευδοροφής, κλιματιστικά χωριζόμενου τύπου- split units, κλιματιστικά μηχανήματα οροφής- δαπέδου, ντουλάπες κλιματισμού

εγκατάσταση σωληνώσεων ψυκτικού ρευστού (φρέον) ή κρύου νερού (chilled water)

εγκατάσταση αεραγωγών και εξοπλισμού αεραγωγών (dampers, στοιχεία γραμμής, ανεμιστήρες γραμμής, ηχοπαγίδες)

Την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών αναλαμβάνουν τα έμπειρα συνεργεία μας, που αποτελούνται από πιστοποιημένους τεχνικούς της εταιρείας μας, και υπό την επίβλεψη μηχανολόγου μηχανικού.

Ενδεικτικά στις εργασίες μας συμπεριλαμβάνονται:

αυτοψία για τον έλεγχο και διάγνωση της κατάστασης του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το  σύστημα κλιματισμού

εξαγωγή κατασκευαστικών σχεδίων από το μοντέλο BIM, αν απαιτείται

έκδοση κοστολογίου και χρονοδιαγράμματος του έργου

επίβλεψη συνεργείων και επίλυση κατασκευαστικών ζητημάτων

εγκατασταση κλιματισμου
Γιατί να μας εμπιστευθείτε

Μαζί μας, μπορείτε να είστε σίγουροι για τη θετική έκβαση του έργου σας, καθώς διαθέτουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τον απαραίτητο εξοπλισμό να επιλέξουμε και να κατασκευάσουμε την εγκατάσταση κλιματισμού του οικιακού ή επαγγελματικού σας χώρου.

Καλέστε μας σήμερα, να μιλήσουμε για την κατασκευή της εγκατάστασης κλιματισμού του χώρου σας.

ή καλέστε στο τηλέφωνο 210 201 8662

Μενού