Κατασκευή Κλιματισμού

  1. Αρχική
  2. Κατασκευή Κλιματισμού

Ο κλιματισμός ενός κτιρίου συνεπάγεται τόσο, αρχικό κόστος εγκατάστασης όσο και κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενώ υπάρχουν και κανονισμοί για την επιλογή και εγκατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων. Είναι σημαντικό επομένως, μετά την επιλογή του κατάλληλου συστήματος κλιματισμού για κάποιο οικιακό ή επαγγελματικό χώρο, να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του κλιματισμού, με το βέλτιστο τεχνικά τρόπο και από πιστοποιημένους ψυκτικούς.

Στη BestService, πραγματοποιούμε μελέτη και εγκατάσταση συστήματων κλιματισμού, που εξυπηρετούν από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο χώρο οικιακό και επαγγελματικό χώρο. Πραγματοποιούμε:

εγκατάσταση εσωτερικών κλιματιστικών μηχανημάτων: κασέτες ψευδοροφής, κλιματιστικά χωριζόμενου τύπου- split units, κλιματιστικά μηχανήματα οροφής- δαπέδου, ντουλάπες κλιματισμού

εγκατάσταση σωληνώσεων ψυκτικού ρευστού (φρέον) ή κρύου νερού (chilled water)

εγκατάσταση εξωτερικών κλιματιστικών μηχανημάτων (κεντρικές κλιματιστικές μονάδες- AHU, VRV, αντλίες θερμότητας, ψύκτες νερού- chillers)

εγκατάσταση αεραγωγών και εξοπλισμού αεραγωγών (dampers, στοιχεία γραμμής, ανεμιστήρες γραμμής, ηχοπαγίδες)

Επίσης, αναλαμβάνουμε την κατασκευή εγκαταστάσεων κλιματισμού, σύμφωνα με την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη. Μπορούμε να εξάγουμε από το υπολογιστικό μοντέλο BIM της κατασκευής κλιματισμού:

τα κατασκευαστικά σχέδια της εγκατάστασης κλιματισμού

τις ποσότητες κλιματιστικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων

το χρονοδιάγραμμα του έργου και την αλληλουχία εργασιών

το πρόγραμμα μελλοντικής συντήρησης της εγκατάστασης κλιματισμού

Η σωστή επιμέτρηση και μελέτη ενός χώρου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άνεση του ανθρώπου μέσα στο χώρο και τη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας. Τα κλιματιστικά φορτία χρήζουν αναλυτικού υπολογισμού αφού δεν είναι συνάρτηση μόνο των τετραγωνικών ενός χώρου, αλλά πρέπει να υπολογίζονται για κάθε χώρο, με βάση τη χρήση του, τον προσανατολισμό του, τον αριθμό των ατόμων που θα φιλοξενήσει, των συσκευών- μηχανών που θα χρησιμοποιούνται, των φώτων που θα χρησιμοποιούνται και άλλες παραμέτρους. Για εμάς, η σωστή διαστασιολόγηση του χώρου είναι κανόνας.

Στη Best Service εξυπηρετούμε τις ανάγκες κάθε κτιριακού χώρου από τη μελέτη- κατασκευή της εγκατάστασης κλιματισμού μέχρι την προληπτική συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων, και την επισκευή τους.

Η ποιότητα της εργασίας μας είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Η πολυετής εμπειρία μας είναι εγγύηση για το αποτέλεσμα.

Καλέστε μας σήμερα, να μιλήσουμε για τις ανάγκες του κτιρίου σας, και της εγκατάστασης κλιματισμού του.

ή καλέστε στο τηλέφωνο 210 201 8662

Εξυπηρετούμενοι χώροι

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Μενού