Κατασκευή Υδραυλικής Εγκατάστασης

  1. Αρχική
  2. Κατασκευή Υδραυλικής Εγκατάστασης

Η υδραυλική εγκατάσταση ενός κτιρίου συνεπάγεται τόσο, αρχικό κόστος εγκατάστασης όσο και την εκπλήρωση κανονισμών. Είναι σημαντικό επομένως, μετά το σχεδιασμό της υδραυλικής εγκατάστασης για κάποιο οικιακό ή επαγγελματικό χώρο, να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση των σωληνώσεων και των μηχανημάτων, με το βέλτιστο τεχνικά τρόπο και από πιστοποιημένους υδραυλικούς.

Στη Best Service, αναλαμβάνουμε την κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους

Στη Best Service, αναλαμβάνουμε την κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους . Οι εργασίες μας περιλαμβάνουν:

Εγκατάσταση σωληνώσεων κρύου νερού

Εγκατάσταση σωληνώσεων κρύου νερού κλιματισμού (chilled water)

Εγκατάσταση σωληνώσεων ψύξης- θέρμανσης

Εγκατάσταση σωληνώσεων ζεστού νερού

Εγκατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης

Εγκατάσταση όλων των συσκευών που πρόκειται να εξυπηρετηθούν (βρύσες, νιπτήρες, λεκάνες, θερμοσίφωνες, boilers και άλλα)

Παρέχουμε στους ανθρώπους, που θα βρεθούν στο χώρο, μέγιστη άνεση και χρηστικότητα του χώρου.

Επίσης, αναλαμβάνουμε την κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη. Μπορούμε να εξάγουμε από το υπολογιστικό μοντέλο BIM της υδραυλικής εγκατάστασης:

τα κατασκευαστικά σχέδια της υδραυλικής εγκατάστασης

το χρονοδιάγραμμα του έργου και την αλληλουχία εργασιών

το πρόγραμμα μελλοντικής συντήρησης της υδραυλικής εγκατάστασης

Στη Best Service εξυπηρετούμε τις ανάγκες κάθε κτιριακού χώρου από τη μελέτη- κατασκευή της υδραυλικής εγκατάστασης μέχρι την προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων της εγκατάστασης, και την επισκευή τους.

Η ποιότητα της εργασίας μας είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Η πολυετής εμπειρία μας είναι εγγύηση για το αποτέλεσμα.

Καλέστε μας σήμερα, να μιλήσουμε για τις ανάγκες του κτιρίου σας, και της υδραυλικής του εγκατάστασης.

ή καλέστε στο τηλέφωνο 210 201 8662

Εξυπηρετούμενοι χώροι

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Μενού