Μελέτη Υδραυλικής Εγκατάστασης

  1. Αρχική
  2. Μελέτη Υδραυλικής Εγκατάστασης
Η σημασία της μελέτης υδραυλικών

Στις σύγχρονες πόλεις, η κατασκευή υδραυλικών δικτύων παροχής πόσιμου νερού στις κατοικίες και η κατασκευή σύγχρονων αποχετευτικών συστημάτων ήταν σημαντικές κατακτήσεις, που μεταμόρφωσαν τον τρόπο ζωής και διαμόρφωσαν τις σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης.

Σήμερα, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις ταξινομούνται σε:

Υδραυλικές εγκαταστάσεις παροχής κρύου νερού- πόσιμου ή μη

Υδραυλικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης

Υδραυλικές εγκαταστάσεις συστήματος κλιματισμού (chilled water)

Υδραυλικές εγκαταστάσεις παροχής ζεστού νερού, για καθαριότητα

Υδραυλικές εγκαταστάσεις ψύξης- θέρμανσης κτιριακών χώρων (σωληνώσεις αντλιών θερμότητας, λεβήτων φυσικού αερίου)

Η μελέτη της υδραυλικής εγκατάστασης στοχεύει στη βέλτιστη σχεδίαση ικανοποίησης των αναγκών των ανθρώπων, με το βέλτιστο τεχνικοοικονομικά τρόπο.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η μελέτη της υδραυλικής εγκατάστασης είναι μέρος της οικοδομικής άδειας ενός κτιρίου και κατατίθεται μαζί με τις υπόλοιπες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες,

Στη BestService, μελετούμε και εγκαθιστούμε υδραυλικά συστήματα, που εξυπηρετούν από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο χώρο. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούμε:

Αυτοψία για τον έλεγχο και διάγνωση της κατάστασης του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το  σύστημα κλιματισμού

Καταγραφή αναγκών από τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του χώρου

Σχεδιασμό της υδραυλικής εγκατάστασης, με χρήση BIM σε όλα τα στάδια της μελέτης

Επιλογή υλικών και μηχανημάτων

Μελετούμε και εγκαθιστούμε:

Σωληνώσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης

Μηχανήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων- αντλίες, θερμοσίφωνες, boilers, εναλλάκτες θερμότητας

Συσκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων- βρύσες, νιπτήρες, λεκάνες

Το BIM στη μελέτη υδραυλικής εγκατάστασης

Το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών μας πραγματοποιούνται σε υπολογιστικό περιβάλλον BIM (Building Information Modelling), ώστε:

να εκμεταλλευόμαστε την ισχύ των υπολογστικών συστημάτων στη διαστασιολόγηση της εγκατάστασης

να γίνεται ευκολότερη η συνεργασία με μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων (πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες μηχανικούς) και τον πελάτη, μέσω της χρήσης του τρισιδιάστατου μοντέλου BIM

να αποφεύγονται προβλήματα συντονισμού (clashes) και η επανάληψη της ίδιας εργασίας λόγω κακής συνεννόησης (rework)

Εξάγουμε από το υπολογιστικό μοντέλο BIM της μελέτης κλιματισμού:

τα σχέδια της μελέτης της υδραυλικής εγκατάστασης – design drawings

τις ποσότητες που αφορούν την υλοποίηση του έργου- επιμέτρηση σωληνώσεων, μηχανημάτων, συσκευών

τα κατασκευαστικά σχέδια της υδραυλικής εγκατάστασης- shop drawings

το χρονοδιάγραμμα του έργου και την αλληλουχία εργασιών

το πρόγραμμα μελλοντικής συντήρησης της υδραυλικής εγκατάστασης

Στη Best Service διαθέτουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τον απαραίτητο εξοπλισμό να παρέχουμε υπηρεσίες μελέτης υδραυλικών εγκαταστάσεων, με τη χρήση BIM, για κάθε τύπο και μέγεθος έργου.

Εξυπηρετούμε τις ανάγκες κάθε κτιριακού χώρου από τη μελέτη- κατασκευή της υδραυλικής εγκατάστασης μέχρι την προληπτική συντήρηση και την επισκευή της.

Γιατί να μας εμπιστευθείτε

Μαζί μας, μπορείτε να είστε σίγουροι για τη θετική έκβαση του έργου σας, καθώς διαθέτουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τον απαραίτητο εξοπλισμό να αναλάβουμε κάθε βήμα της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και επισκευής της υδραυλικής εγκατάστασης του κτιρίου σας, όπως και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών του (ψύξης, κλιματισμού, ηλεκτρολογικών).

Καλέστε μας σήμερα, να μιλήσουμε για τις ανάγκες του κτιρίου σας, και της υδραυλικής του εγκατάστασης.

ή καλέστε στο τηλέφωνο 210 201 8662

Μενού