Συντήρηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

  1. Αρχική
  2. Συντήρηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

O έλεγχος και η συντήρηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι εργασίες που πρέπει να γίνονται τακτικά, ώστε να αποτρέπεται τόσο η υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα διάφορα φορτία στο χώρο, όσο και και για να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα φθοράς της εγκατάστασης και των μηχανημάτων.

Στόχος της συντήρησης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι η καλή λειτουργία της, και η πιθανή αντικατάσταση εξαρτημάτων πριν αυτά αστοχήσουν, ώστε να ελαττωθεί η πιθανότητα βλάβης.

Συχνή είναι η περίπτωση όπου η ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν έχει επιθεωρηθεί και συντηρηθεί για διάστημα μεγαλύτερο του προβλεπόμενου. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία πιθανών προβλημάτων τόσο για την εγκατάσταση (αυξημένο κόστος, αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, αυξημένη πιθανότητα φθοράς) όσο και για την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονται στο χώρο.

Στη Best Service, πραγματοποιούμε συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, σε εγκαταστάσεις μεσαίας, χαμηλής και πολύ χαμηλής τάσης. Πραγματοποιούμε:

Έλεγχο και διάγνωση ηλεκτρολογικών πινάκων και καλωδιώσεων

Έλεγχο και διάγνωση εφεδρικών συστημάτων-ups, μπαταρίες, φωτισμού (emergency lighting)

Έλεγχο και διάγνωση καλωδιώσεων και πινάκων τριφασικών κινητήρων

Στο τέλος της συντήρησης, σας παρέχουμε μία λίστα με τις ενέργειες που προτείνουμε να πραγματοποιηθούν για τη βέλτιστη απόδοση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Στη Best Service εξυπηρετούμε τις ανάγκες κάθε κτιριακού χώρου από τη μελέτη- κατασκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μέχρι την προληπτική συντήρηση και την επισκευή τους.

Η ποιότητα της εργασίας μας είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Η πολυετής εμπειρία μας είναι εγγύηση για το αποτέλεσμα.

Καλέστε μας σήμερα, να μιλήσουμε για τη συντήρηση της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης.

ή καλέστε στο τηλέφωνο 210 201 8662

Εξυπηρετούμενοι χώροι

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Μενού