Συντήρηση Υδραυλικής Εγκατάστασης

  1. Αρχική
  2. Συντήρηση Υδραυλικής Εγκατάστασης

Ο έλεγχος και η συντήρηση της υδραυλικής εγκατάστασης είναι εργασίες που πρέπει να γίνονται τακτικά, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού στην υδραυλική εγκατάσταση, αλλά και για να προλαμβάνονται φθορές των μηχανημάτων της εγκατάστασης και να διασφαλίζεται η ποιότητα του πόσιμου νερού.

Στόχος της συντήρησης της υδραυλικής εγκατάστασης είναι η καλή λειτουργία της, και η πιθανή αντικατάσταση εξαρτημάτων πριν αυτά αστοχήσουν, ώστε να ελαττωθεί η πιθανότητα βλάβης. Επίσης, σημαντική είναι η ανίχνευση υδραυλικών διαρροών και η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Συχνή είναι η περίπωση όπου η υδραυλική εγκατάσταση δεν έχει επιθεωρηθεί και συντηρηθεί για διάστημα μεγαλύτερο του προβλεπόμενου. Αποτέλεσμα είναι:

Η αυξημένη κατανάλωση νερού

Η αυξημένη πιθανότητα φθοράς της εγκατάστασης

Η αυξημένη πιθανότητα φθοράς του κτιρίου- δημιουργία υγρασίας στα δομικά στοιχεία του

Η μη εξυπηρέτηση των αναγκών του χώρου, σε περίπτωση βλάβης

Στη Best Service, πραγματοποιούμε συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και άλλων αναγκών. Πραγματοποιούμε:

Έλεγχο υδραυλικών διαρροών

Έλεγχο υδραυλικών σωληνώσεων για σημάδια φθοράς ή στραβωμάτων

Έλεγχο υδραυλικών συσκευών και εξαρτημάτων, όπως οι βρύσες, οι θερμοσίφωνες, τα boilers

Έλεγχο υδραυλικών σωληνώσεων για σημάδια διάβρωσης

Έλεγχο αναρρόφησης σιφωνιών

Στο τέλος της συντήρησης, σας παρέχουμε μία λίστα με τις ενέργειες που προτείνουμε να πραγματοποιηθούν για τη βέλτιστη απόδοση της υδραυλικής εγκατάστασής σας.

Στη Best Service εξυπηρετούμε τις ανάγκες κάθε κτιριακού χώρου από τη μελέτη- κατασκευή της υδραυλικής εγκατάστασης μέχρι την προληπτική συντήρηση και την επισκευή της.

Η ποιότητα της εργασίας μας είναι ο πρωταρχικός μας στόχος.Η πολυετής εμπειρία μας είναι εγγύηση για το αποτέλεσμα.

Καλέστε μας σήμερα, να μιλήσουμε για τις ανάγκες του κτιρίου σας, και της συντήρησης της υδραυλικής του εγκατάστασης.

ή καλέστε στο τηλέφωνο 210 201 8662

Εξυπηρετούμενοι χώροι

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Μενού