Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τις εγκαταστάσεις κλιματισμού

Κάθε καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες αυξάνονται και κάποιες φορές, παρατηρούνται και καύσωνες.  Την ίδια στιγμή, αυξάνεται η χρήση των κλιματιστικών μηχανημάτων, καθώς επιδιώκουμε να ψυχθεί ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε.

Τα κλιματιστικά μηχανήματα επιτρέπουν τη μείωση της θερμοκρασίας ενός χώρου, καταναλώνουν όμως ηλεκτρική ενέργεια, η παραγωγή της οποίας συνεπάγεται την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου (διοξείδια του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, μεθάνιο, φθοριούχα αέρια).

Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα), πολλές φορές, υπερβαίνει την προσφορά. Το δίκτυο δέχεται μεγάλη πίεση και κάποιες φορές, η χώρα μας έχει αγοράσει ηλεκτρική ενέργεια από γείτονες χώρες καθώς έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πιθανές διακοπές ρεύματος- black outs, οι οποίες προκαλούν και βλάβες στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Η επίδραση του κλιματισμού στην κλιματική αλλαγή

Καθώς αυξάνεται η μέση θερμοκρασία του πλανήτη, αυξάνεται και η ζήτηση για κλιματισμό. Η ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα αυξάνεται ακόμα περισσότερο, όπως και η παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου. Τελικά παρατηρείται αύξηση στην ταχύτητα της κλιματικής αλλαγής.

Από το Διεθνή Οργανισμό για την Ενέργεια (International Energy Agency) υπολογίζεται πως μέχρι το 2050, η αυξημένη αστικοποίηση και η αυξανόμενη θερμοκρασία του πλανήτη θα επιφέρουν τριπλασιασμό του αριθμού των κλιματιστικών μηχανημάτων. Η ζήτηση για ενέργεια από τα κλιματιστικά, παγκοσμίως, υπολογίζεται σε 6200 TWh το 2050, όση είναι περίπου η ετήσια συνολική ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 2020 (USA).

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής, και πώς μπορούμε να καταναλώνουμε λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, διατηρώντας τα ίδια επίπεδα θερμικής άνεσης; Τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς;

Ουσιαστικά, η στρατηγική που προτείνουμε είναι η χρήση «καθαρής» ενέργειας, αλλά και η μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος που χρειάζεται για τη λειτουργία των κλιματιστικών.

Αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έξυπνος σχεδιασμός του δικτύου παροχής

Το πρόβλημα με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τα κλιματιστικά μηχανήματα δεν αφορά μόνο τη χρήση τους, αλλά και το προφίλ της κατανάλωσης. Επειδή χρησιμοποιούμε όλοι τα κλιματιστικά περίπου την ίδια χρονική στιγμή, σε όλη τη χώρα, παρατηρούνται αιχμές στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα στο εικοσιτετράωρο. Για παράδειγμα, η χρήση των κλιματιστικών μηχανημάτων το καλοκαίρι στις 12 το μεσημέρι υπερβαίνει κατά πολύ τη χρήση τους στις 12 το βράδι.

Η δυναμικότητα του δικτύου  της χώρας πρέπει να αυξηθεί, με την πρόσθεση ακόμα περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Τα αιολικά πάρκα, όπου είναι εγκατεστημένες συστοιχίες ανεμογεννητριών, αλλά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα αυξάνονται συνεχώς στη χώρα μας.

Επίσης, ο σχεδιασμός έξυπνων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (intelligent grids) θα επιτρέψει τη μέτρηση της καταναλισκόμενης  ενέργειας ανά πάσα στιγμή.

Ενεργειακή αυτονόμηση του κτιρίου, μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και συστοιχίες συσσωρευτών- net metering

Μία οικολογική λύση, που επιλέγεται από κάποια νοικοκυριά τα τελευταία χρόνια είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των κτιρίων. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πάνελ μπορεί να διατεθεί εξ ολοκλήρου για τις χρήσεις του κτιρίου. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά εμπίπτει στις περιπτώσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η παραγόμενη ενέργεια είναι πιο «καθαρή» από την ενέργεια που διατίθεται από το δίκτυο- η παραγωγή της συνοδεύεται από μικρότερη παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου. Η πλεονάζουσα ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί σε συστοιχίες συσσωρευτών ώστε να διοχετευθεί στο κτίριο, όταν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά θα είναι χαμηλή, για παράδειγμα το βράδυ. Επίσης, μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να διατεθεί στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ αποφέροντας και οικονομικό όφελος.

Επιλογή κλιματιστικών μηχανημάτων με υψηλό βαθμό απόδοσης, cop

 Κάθε μηχανή χαρακτηρίζεται από το βαθμό απόδοσης της, οποίος είναι ο λόγος της παραγόμενης ενέργειας προς την ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη λειτουργία της.

Αντίστοιχα, κάθε κλιματιστικό μηχάνημα, αντλία θερμότητας ή εγκατάσταση κλιματισμού χαρακτηρίζεται από το βαθμό απόδοσης, ο οποίος στην περίπτωση των ψυκτικών μηχανών υπολογίζεται ως το ποσό της ενέργειας που μπορεί να απορροφά από ένα χώρο προς την ενέργεια που διατίθεται για τη λειτουργίας της και συμβολίζεται ως cop (coefficient of performance). Για παράδειγμα, ένα κλιματιστικό μηχάνημα με cop=4, απορροφά 4 kWh θερμικής ενέργειας για κάθε 1 kWh καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ένα κλιματιστικό μηχάνημα ,με υψηλό βαθμό απόδοσης cop, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για τη λειτουργία του, από ένα κλιματιστικό μηχάνημα με μικρότερο βαθμό απόδοσης. Είναι σημαντικό να ενημερωθείτε για το βαθμό απόδοσης ενός μηχανήματος κατά την αγορά του.

Επίσης, η επιλογή μηχανημάτων inverter αντί μηχανημάτων on/ off συμβάλλει στη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Η μελέτη της εγκατάστασης κλιματισμού πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο μηχανολόγο μηχανικό ή ψυκτικό (στα μικρά έργα.

Συντήρηση κλιματιστικών ώστε να καταναλώνουν το δυνατόν λιγότερη ενέργεια

Οι εργασίες συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων συμπεριλαμβάνουν:

  • Χημικό καθαρισμό των φίλτρων και του στοιχείου του εσωτερικού μηχανήματος
  • Χημικό καθαρισμό του εξωτερικού μηχανήματος και του ανεμιστήρα
  • Λίπανση του μοτέρ του εξωτερικού ανεμιστήρα
  • Έλεγχο πιέσεων και τυχόν διαρροής ψυκτικού ρευστού- φρέον

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι η απομάκρυνση παθογόνων μικροοργανισμών, η ελαχιστοποίηση φθορών αλλά και η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Για αυτό, η συντήρηση κλιματιστικών πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο σε οικιακούς χώρους και περισσότερες φορές ετησίως σε επαγγελματικούς χώρους.

Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει με μία σειρά κανόνων και οδηγιών τη διαδικασία της συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων, και τις απαιτήσεις για τους τεχνικούς (ψυκτικούς), που ασχολούνται με τη συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων. Βεβαιωθείτε πως ο τεχνικός που πραγματοποιεί τη συντήρηση των κλιματιστικών σας μηχανημάτων είναι πιστοποιημένος αδειούχος τεχνικός και διαθέτει τη σχετική άδεια για εργασία σε εγκαταστάσεις φθοριούχων αερίων, F-Gas.

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου, με αναβάθμιση του κελύφους

 Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με επιλογή των κατάλληλων κουφωμάτων, αλλά και την αναβάθμιση της θερμομόνωσης του κτιρίου, επιτρέπει τη μείωση των διαφυγών αέρα προς τον εξωτερικό χώρο.

Η διαφυγή αέρα προς το περιβάλλον συνεπάγεται την απώλεια θερμικής ενέργειας το χειμώνα, και την προσθήκη θερμικής ενέργειας το καλοκαίρι. Με απλά λόγια, ο θερμός αέρας του εσωτερικού του σπιτιού διαφεύγει προς το εξωτερικό περιβάλλον το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι ο αέρας του εσωτερικού χώρου θερμαίνεται από τον αέρα του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχορηγεί προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, ώστε να μειωθεί πανευρωπαϊκά η κατανάλωση ενέργειας που συνδέεται με οικιακούς και επαγγελματικούς κτιριακούς χώρους, συμπεριλαμβάνοντας εργασίες αναβάθμισης του κελύφους του κτιρίου.

Για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας μπορείτε να απευθυνθείτε στους ειδικούς της Best Service, ώστε να σας προτείνουμε τις ενέργειες που θα αναβαθμίσουν το χώρο σας αλλά και να σας καθοδηγήσουμε στην ένταξή σε κάποια από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, όπως είναι τα προγράμματα εξοικονομώ ή εξοικονομώ- αυτονομώ.

 

Χρήση συστημάτων smart home

Η χρήση συστημάτων έξυπνης διαχείρισης του κτιρίου σας (συστήματα smart home) επιτρέπουν την παρακολούθηση της ενέργειας που καταναλώνει το κτίριο κάθε στιγμή αλλά και τη βελτιστοποίηση της χρήσης της. Αποτελούν μέρος των έξυπνων δικτύων (intelligent grids), τα οποία αναφέρθηκαν και πιο πάνω.  Εν γένει, τα συστήματα smart home επιτρέπουν την παρακολούθηση της ενέργειας και τον απομακρυσμένο έλεγχο συστημάτων που σχετίζονται με:

  • Το φωτισμό
  • Τη θυροτηλεόραση και το σύστημα κλειστής τηλεόρασης (cctv)
  • Τα συστήματα ασφαλείας
  • Τα συστήματα σκίασης

Στην περίπτωση του κλιματισμού, μπορείτε να δείτε απομακρυσμένα τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο σας (θερμοκρασία, υγρασία) αλλά και να εκκινήσετε ή να σταματήσετε τη λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων.

Χρήση εναλλακτών θερμότητας

Οι εναλλάκτες θερμότητας επιτρέπουν τη συναλλαγή θερμότητας μεταξύ μίας πιο ψυχρής και μίας πιο θερμής ροής ρευστού (αερίου ή υγρού). Στην περίπτωση του κλιματισμού, μέρος τους αέρα που περιέχεται σε κάποιο χώρο μπορεί να ανταλλάξει θερμότητα με το νωπό αέρα (αέρα του εξωτερικού χώρου) που κατευθύνεται προς το χώρο, ή και να ανακυκλωθεί, επιτρέποντας τη μείωση της ενέργειας που απαιτείται για τον κλιματισμό του χώρου. Η επιλογή των εναλλακτών θερμότητας αποτελεί μέρος της μελέτης κλιματισμού και ενδείκνυται ειδικά σε επαγγελματικούς χώρους.

Η εγκατάσταση κλιματισμού είναι από τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά φορτία ενός κτιριακού χώρου- οικιακού ή επαγγελματικού. Η αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μας αφορά όλους, καθώς επιδρά στην κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη μας.

Η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος είναι επιτακτική ανάγκη. Συμπεριλαμβάνει πιο απλές, αλλά και πιο σύνθετες εργασίες.

Οι μηχανικοί και τεχνικοί της Best Service βρισκόμαστε δίπλα σας, για να σας βοηθήσουμε να συμβάλλετε θετικά στην αλλαγή προς ένα πιο βιώσιμο ενεργειακά πλανήτη με μια echo friendly μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Παράλληλα, η μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας ωφελεί στη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Μιχαήλ Δουλουμπέκης
Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Chartered Building Services Engineer (CEng MCIBSE)

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δώστε μια έγκυρη ηλ. διεύθυνση.
You need to agree with the terms to proceed

Μενού